Geloven als een kind is kinderlijk eenvoudig als je deze gebedenbundel van Jan en Marijke van der Graaf leest. Vol vertrouwen in god verhalen de gebeden over kleine en grote levensvragen. In de gedichten klinkt meer dan 40 jaar pastoraal werk van dit herdersechtpaar door.

De gedichten gaan over hun persoonlijke geloof en over de mensen die aan hun geestelijke zorg waren toevertrouwd. Het was een bonte stoet die over de drempel van hun gastvrije woning stapte voor een bak koffie, een maaltijd, een gesprek of gebed. Hoe heftig ook, altijd was er een luisterend oor en een liefdevolle ontvangst. Voor veel mensen was het de enige plek waar ze onvoorwaardelijk terecht konden.

Iedere avond voor het slapen, brachten Jan en Marijke al deze gasten in gebed bij hun hemelse vader, als schapen naar de schaapskooi.

‘Mag ik dan zolang vader zeggen?’, is een hommage aan een leven lang leven met god.

Jan en Marijke van der Graaf maakten een gedichtenbundel met gebeden en foto's.